utorak, 6. prosinca 2022.

Sveti Nikola


Hohoho jeste li bili dobri? Je li se našlo nešto u čizmici? Sveti Nikola je. Danas je nađendan našeg Nike! Od srca sretan imendan svim Nikolama, Nikama, Nikolinama, mirno more pomorcima, sretan put putnicima i studentima, maloj dici puno sriće i veselja! 🎁🎀

Nema komentara:

Šufit