srijeda, 21. kolovoza 2019.

susidi i rodijaciSvi portuni u Splitu stavljaju kamere, zatvaraju vrata, samo naš ne. Zašto? Piše tu...

Nema komentara:

Šufit