četvrtak, 22. kolovoza 2019.

*****

Sritno u pemziji šjora Ljubice i ja se toplo nadam da će se nakon vašega penzioniranja grad oprat ka šta se u doba mraka redovito radilo, znate, ono, šmrk i ožeži po kaki i pišaki... A onda su došla svitla vrimena i Vi s njima i grad se prikinija prat. Da, Split, turistički, mediteranski grad pere samo kiša. Ben ti miša i takvoj šporkici, da san furešt ne bi kročila u grad koji se ne pere...

Nema komentara:

Šufit