petak, 30. kolovoza 2019.

*****

Još uvijek nisam dobila pisani odgovor Porezne uprave na žalbu koju sam stavila u rujnu 2017.
Kad ti država treba nešto uzesti, pa makar to bilo i nešto što si već platija, juriša. Kad treba riješiti bilo koje moje pravo, sakriju se u mišju bužu i uglavnom sve završi tako da se nikad baš ništa ne riješi.
Hrvatska je zemlja iz koje dnevno odlazi više stotina ljudi, 90% njih se nikad neće vratiti.

Nema komentara:

Šufit