petak, 30. kolovoza 2019.

*****

Što se dogodilo na Kornatima još uvijek nije poznato. Ne zaboravite, tu su ljudi dovedeni da gase makiju, a potom satima ostavljeni da umiru u mukama.

Nema komentara:

Šufit