ponedjeljak, 19. kolovoza 2019.

******

Ravnatelj Porezne uprave je počeo zamuckivati kad je na HRT1 morao pričati o samozaposlenim ljudima (direktorima) koje stavlja na listu srama zato sto sebi nisu dali neto koji prema zakonu ni ne moraju dati, a doprinose su platili.

Nema komentara:

Šufit