ponedjeljak, 30. svibnja 2016.

živilo znanje! živilo!

iako sam za znanje, ja neću poč u demonštracije za znanje.
zašto? zato šta od puno priče nikad ništa. učit ću taj dan ljude ka i svaki drugi dan. dakle, djela. to mi je draže od puno priče i vike.
a ako stvarno hoćete reforme, one će se dogoditi kada svima znanje bude 365 dana u godini u glavi kao što meni, kad se bude živilo i radilo za znanje i kad se iz škola maknu nestručne i kriminalne osobe.

Nema komentara:

Šufit