srijeda, 4. svibnja 2016.

jupiterov, venerin i kibelin hram

Kad sam prošlo lito na Ježincu ženi od šjor Marasovića pokazivala kako nastaje on-line markirani Split i koliko sam već unila, gledala me ka da sam skrenila s uma.
- Sama?
- E sama.
- Pa to je posal bar za 5 do 7 ljudi
- E a tako je kako je...
I iako žena ima godina, dala mi je nekih dobrih ideja šta ću i kako ću se nečim. Uvažila sam ih.
Evo jedan izvrstan prikaz koji joj je muž učinija, kako su ti hramovi u Splitu stali. Mauzolej cara Dioklecijana je danas katedrala i to je najstarija katedrala na svijetu. Nasuprot mauzoleju je Jupiterov hram koji su posli kršćani preinačili u krstionicu. Car je mislija da će tako bit bliže bogu, a stavija je tu hram onog boga u kojega je virova, Jupitera, vrhovnog rimskog boga. Kako se sićate iz povijesti stari Rimljani su bili mnogobošci. Dovuka je i sfinge iz Egipta, jedna čuva mauzelej, druga hram boga Jupitera.
Dice me kad ih zainteresiram za naš grad i kad počnu kužit nešto o njemu, obavezno pitaju: A di su Venerin i Kibelin hram?! Njih nikako nač. Nema ih više, eto zato ih ne možete nač. Od Venerinog je osta pod, pogledajte ga kad uđete u kavanu Luxor, a Kibelin je bija di je sad palača Skočibučić - vidi mapu. Eto vam je šjor Jerko učinija dobar prikaz iz kojega ćete sve skontat. I pogledajte mapu. I dođite u Split, najlipši grad na svitu kojega je za sebe izabra rimski car, a bar je on moga birat di će...

Rekonstrukcija hramova u Splitu by Jerko Marasović


Nema komentara:

Šufit