utorak, 24. svibnja 2016.

*****

prikovišje paranja neba nosom donese saplitanje o' prvi bovan na putu. još nisan upoznala pametnu peršonu koja ja bila napuvana, ma ke, e, a preseravnja bez pokrića moš nač na svakom kantunu.

Nema komentara:

Šufit