ponedjeljak, 9. veljače 2015.

Orkanska bura u Splitu (09.02.2015.) - dan kad su letile fasade u splitu

Nema komentara:

Šufit