četvrtak, 26. veljače 2015.

*****

nema više konzuma u lori. 
kad je todorić sa svin pinezima i logistikon mora ići na zatvaranje butige, 
onda znate koja je ura...

Nema komentara:

Šufit