ponedjeljak, 23. veljače 2015.

kad ste napisali zadnje pismo, a? :) - Tamara Obrovac - Daleko je... tarantella

Nema komentara:

Šufit