petak, 20. veljače 2015.

au

Kako se ekipa odrice partije kad su izvukli od partije sve, financiranje kampanja, predstecajne nagodbe, eh Ivo, ej Žeki...

Nema komentara:

Šufit