četvrtak, 7. srpnja 2011.

riva


promet priko rive nekad. isto mi ovo ča je danas pari luđe, a?

Nema komentara:

Šufit