nedjelja, 10. srpnja 2011.

****

ajmo ča još malo mužike navit za danas.
s posebnin ponoson uvik u životu ističen da san iz dalmacije
i da me mater rodila jušto metar od mora...
za moju najdražu dalmaciju i sve dalmatince gre ova pisma :)

Nema komentara:

Šufit