nedjelja, 31. srpnja 2011.

još jedan detalj s manuša

stari fumar, stara antena i tašelana ponistra

staro by xvii - klik za veće

stari fumar, stara antena, tašelana ponistra...

Nema komentara:

Šufit