utorak, 23. travnja 2024.

Važno❗️

U demokraciji svatko ima pravo reći što misli, pa čak i ako je naše mišljenje skroz drugačije.
Naučiti ovo. Svi.

Nema komentara:

Šufit