subota, 13. travnja 2024.

*****

🟣 Pametan čovjek nikad ne viče da je pametan, ne treba mu to. Dapače, pametan krije svoju pamet, a glupan razglašava svoju glupost.
🟡 Što se tiče uspješnosti, ljudi koji najviše rade i znaju su najskromniji. Nisu se samoveličali ni Nikola Tesla ni Marie Curie ni Albert Einstein.
🔵 Sa čovjekom koji zna nećete imati baš nikakvih problema, neznalice će vam ih stvoriti i tamo gdje ih ne bi trebalo biti.

Nema komentara:

Šufit