srijeda, 24. travnja 2024.

aeroplani

"Radimo kao da ćemo 100 godina živjeti, pripremamo se kao da će sutra rat."
drug Tito

Rafali stižu, pa nema veze što su građani otišli. Poslat će pare. Za nove stare rafale...

Nema komentara:

Šufit