srijeda, 3. travnja 2024.

bit će radosti i lipote

Sa škorpionom se nije uputno igrati, a pogotovo ga nije uputno naidit oli naljutiti. 
Bit će radosti, lipote i mrske istine...

Nema komentara:

Šufit