petak, 12. travnja 2024.

kako je lijepo biti glup 😁

Tako je. Meni su više puta poslali pisane dokaze o svom kriminalu na kućnu adresu. To stiže iz institucija, škola... 

Onda 
se čudom čude kad ih prijavim.

Kad se pak potrudim saznam sve, Zakon o pravu na pristup informacijama mi pomaže. I internet. I pronicljiv um 😁😁😁

Nema komentara:

Šufit