srijeda, 12. srpnja 2023.

rezultati državne mature - ljetni rok

28917 izašlo
5191 palo iz strukovnih škola
421 palo iz gimnazija
U postocima ukupno palo 19,4% što je jelte skoro petina.
Ovo sam namjerno napisala ovako da svi shvate što tu uopće piše.

Nema komentara:

Šufit