nedjelja, 23. srpnja 2023.

AI i AP

Umjetnoj inteligenciji sam zadala 
prompt: 
Prime minister of Croatia Andrej Plenkovic
i dobila sam Plenkovića obogaćenog srednje blagom krkanskom notom. 
Kako vam se sviđa? 😁

Nema komentara:

Šufit