četvrtak, 2. ožujka 2023.

koliko vrijedi znanje? beskrajno


👩‍🏫 👩‍💻📚
znanje vrijedi, pa
nisam ni u jednoj partiji i radim za sebe bez  stimulansa

Nema komentara:

Šufit