petak, 3. ožujka 2023.

****

Nego di su pare za digitalizaciju koje je poslala EU? Ko ih je jamija, zna li se šta?

Ja nisam dobila niti 1 € jer sam pravi dipl.ing. i mr.sc. elektrotehnike i mikropoduzetnica.

Nema komentara:

Šufit