ponedjeljak, 6. ožujka 2023.

ista škola

Ova ZG škola u koju je lik danas ujuriša s mačetom je ista škola u koju je prva dama jurišala tražit peje za mlađeg sina nakon završetka nastave. Ravnateljica Martinić-Jerčić.

Predsjednikov sin bi trebao biti štićena osoba. Znači tu bi trebala biti i veća pažnja.

Kako je moguće da baš gospođa Martinić stalno ima juriše u školsku zgradu?

Nema komentara:

Šufit