utorak, 24. siječnja 2023.

prema zaslugama, ko u kondut ko u kancelariju

Rečeno učinjeno.
Svatko je raspoređen prema zaslugama za čovječanstvo, ko u kondut ko u moju kancelariju. 😁
Vidite kako male za sekundu možemo smanjiti, a veliki su uvijek veliki

Nema komentara:

Šufit