petak, 20. siječnja 2023.

palamuđenje

Puno učenika ne zna odgovoriti na temu koja im je postavljena. Oni pišu, ali ne na zadanu temu. Ovako na tv objašnjavaju javnosti rezultate nacionalnih ispita. 🤷‍♀️🤷‍♂️🤷
Jesam li pogriješila emotikone? Sustav je zapravo odlično obrazovao i odgojio djecu. Kad budu ministri ili premijer, lijepo će novinarima odgovoriti nešto, doduše ne na postavljeno pitanje, ali dobro će palamuditi, ono, novinari u kupe, oni u špade, vrijeme će prolaziti, plaća im dolaziti i to je to.
Zar nije baš palamuđenje bio cilj? Da nije, ne bi se ukidale lektire, predavali bi pravi profesori, pisale bi se kao nekad 4 školske zadaće, ne bi bilo ovoliko praznika koji se još dodatno spajaju s radnim danima, bilo bi zaključivanja ocjena na polugodištu itd.

Nema komentara:

Šufit