srijeda, 11. siječnja 2023.

dok spava lini grad

Kad radiš popodne
9:30 ujutro ili dok spava lini grad...

Nema komentara:

Šufit