subota, 28. siječnja 2023.

noć muzeja 2023

Nikoliko litrati s Noći muzeja u Splitu. Vižitali smo Pomorski, uz stalni postav tu je i predobra izložba Zaboravljena Dalmacija koju svakako vridi posjetiti. Povirila sam i do Galerije Vidović. Uz stalni postav i izložba slikara Dunava Rendića, sina poznatog kipara Ivana Rendića. Blizu Muzeja Grada Splita u izložbenom prostoru je postavljena izložba na temu 70 godina Muzeja Grada Splita u Papalićevoj palači, pa sam povirila i tu. Svakako je bilo zanimljivo i u izložbenom prostoru (to je novootvoreno, na Peristilu, pa ako dosad niste bili obavezno pogledajte) riznice splitske katedrale, a ušli smo i u ex Jupiterov hram koji je prenamijenjen u krstionicu. Svetog Ivana je napravija Ivan Meštrović. Jeman pun mobitel zanimljivih i dobrih litrati, dajen ih tek nikoliko tu. Svakako obratite pažnju na Svetog Duju i Svetog Staša, dobro san ih peškala.
😊

Nema komentara:

Šufit