nedjelja, 26. lipnja 2022.

poljoprivredno -politička objava

Ko s vragom tikve sadi o glavu mu se razbiju.
👹👿🎃
Isto vridi i za pome 🍅

Nema komentara:

Šufit