srijeda, 15. lipnja 2022.

*****

Sa mostom Pelješac dolaze i digitalne diplome. Most i digitalizacija su povezani. Pametnima je jasno da se za koješta Hrvatska morala praviti blesava. Tako je moralo biti nažalost. S digitalnim diplomama bit će i reda i pravde. Mojoj generaciji su kojekakve falšete zagorčavale život, ali bar ima jedan promil šanse da generacijama koje dolaze bude bolje. Nikad biti ni na koji način ovisan o bilo kome. Hrvatska je skupo platila zlo koje je zbog neimanja mosta morala trpit, bilo je bilo kuda falseta iz najcesce BIH svuda. To je iselilo Hrvatsku, nepravda.

Nema komentara:

Šufit