nedjelja, 5. lipnja 2022.

*****

 e-komunikacija se stalno reklamira na tv. Ovo je za tetku Uršlu. Oče reč da su nešto napravili. I sve 5 ako vam suci ne sakriju sve u e-komunikaciji kako meni redovito rade. Dakle, bitne oli esencijalne stvari vezane za žalbene rokove, bitne podneske, i sl. suci su mi sakrili u e-komunikaciji. I morala sam dušu ispustiti da do toga dođem. Zašto su to radili? A?

Nema komentara:

Šufit