srijeda, 12. lipnja 2019.

Znam da ste kurjoži...

A za koga mislim na Pravnom fakultetu pitati o ocjenama, duljini školovanja, mentoru itd. ?
Zasad za 2 spllitska suca i 1 bivšeg suca, sada sveučilišnog profesora. S obzirom da je javni interes tko uči studente i tko daje hapsiti ljude, zabost ćemo malo nosić u njihova životna postignuća, ono, da vidimo brate s čim su došli dokle su došli na državnu plaću za koju dajemo mi mali poduzetnici.
Kako imam pravo, tražit ću uvid u originalne dokumente.

Nema komentara:

Šufit