utorak, 25. lipnja 2019.

Čestitka


Ovog Dana državnosti želim da Hrvatska mudro bira na izborima, da se krene naprijed i da bude bolje ljudima koji pošteno rade i doprinose društvu, a sve ono što je laž, falsifikat i lopovluk da se konačno raščisti.
Državu ćemo imati tek onda kada bude uređena i kada zakoni budu za čovjeka. Dok ne bude tako, treba se boriti svim legalnim sredstvima za bolje.

Nema komentara:

Šufit