četvrtak, 27. lipnja 2019.

*****

Svi o (ne)vraćanju Dana državnosti na stari datum, a nitko o vraćanju zaključnih ocjena na polugodištu. Eto koliko su im dica (ne)važna.
A na kome mislite da će država ostati?!

Nema komentara:

Šufit