petak, 14. lipnja 2019.

finila je skula!


Čestitamo svim učenicima
koji su danas uspješno završili razred,
a posebno našim polaznicima!
#zadnji_dan_nastave #znanje_vrijedi

Nema komentara:

Šufit