srijeda, 12. lipnja 2019.

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama
Po njemu ću ovo ljeto postavljati pitanja od javnog interesa institucijama.
Pitanja će biti vrlo interesantna i zajedno s odgovorima ću ih objavljivati na internetu.

Mogla bih tako upitati fakultete je li kod njih diplomirala neka osoba koja obnaša funkciju, s kojim prosjekom i ocjenama i na koju temu te kod kojeg mentora.

Mogla bih pitati Ministarstvo i Centar za vanjsko vrednovanje o prolazu i padanju državne mature u brojkama.

Sve državno i javno o raznim zapošljavanjima.

DORH o tome koliko su od Policije kazneno prijavljenih falšeta gonili po službenoj dužnosti, a to se nedjelo po zakonu goni po službenoj dužnosti, no u Hrvatskoj se prešutno ne goni...

Razmišljam da upitam i Ured Predsjednice što je bilo s tonama lososa, zašto je Ured toliko naručivao, ono, je li se to konačno zna?!

Možda nam ovo ljeto ne bude dosadno, na sve to ne moram potrošiti niti kune na poštanske marke, sve upite i obrasce mogu poslati e mailom i svi su DUŽNI odgovoriti.

Nema komentara:

Šufit