ponedjeljak, 3. lipnja 2019.

*****


Danas počinje pisanje državne mature. Lijepo molim novinare da istraže informacije o prolaznosti i objave ih te da objasne urednicima da je to važna vijest koja ne ide negdje zabačeno sitnim slovima.

Lani je državnu maturu palo 22 razreda što je vrlo porazna činjenica i ovo bi trebala biti itekako važna tema.

Nema komentara:

Šufit