srijeda, 5. rujna 2018.

uporna sam :)


Znam da se svi pitaju što je u fascikli na slici ispod. Jeste li znatiželjni? 
Kako sam rekla, tako sam i napravila, bila sam ponovo na Grad Split.

www.parametar.hr/zahtjev_Grad_ponovljeno.pdf

www.parametar.hr/odluka.pdf

www.parametar.hr/cijena_poduka.pdf

Poslije sam im sve poslala i e-mailom. 
Ono, da ne bude nismo dobili...Što se pak tiče informacija o sredstvima Županije, Županija je sredstva uplatila Domu Maestral i upravo je u tijeku proces da Maestral izvrši uplatu prema Parametar doo. Iako inicijalno nije izgledalo tako, Županija se pokazala brža od Grada na kojem još tražimo termin za razgovor.

Nema komentara:

Šufit