petak, 7. rujna 2018.

cijene

80.000,00 kn za 8 sati znači sat 10.000, 00 kn. 1 minuta 10 000/60=166,67 kn, 15 minuta 15X166,67= 2.500,05 kn.
Znate li koliko sam platila odvjetnici kad je 11.04.2017. došla na Policiju i zastupala me tu nekih 15 minuta? Za taj dio 2.000,00 kn. 
Po cijeni je skoro kao ova odvjetnica. A kolike su plaće u Britaniji?!

I ima još po toj pravnoj stvari dosta troškova , tisuće i tisuće kuna, a sve mi je prouzročila Republika Hrvatska koja nije radila svoj posao.
SLOBODNADALMACIJA.HR
"Na mojim računima ništa nema, ništa mi na njih ne dolazi, nemam primanja, iz Agrokora sam otišao s 20.000 kuna, to je bio cijeli moj kapital. U

Nema komentara:

Šufit