četvrtak, 13. rujna 2018.

****

Stavila na protokol, poslala e-mailom, nadam se da će se nešto i riješiti.

Nema komentara:

Šufit