srijeda, 19. rujna 2018.

*****


rješavanje ispita državne mature po cijeni od 100 eura - ma zamisli... a da policija uz "primatelja usluge ili korisnika" potraži i "davatelje usluge ili rješavače" koji rješavaju po 100 eura?! Tko je to? Nastavnici? Roditelji? Kome su dica dala 100 eura? Je li ovo sve skupa organizirani kriminal i ako je, tko je vođa bande i gdje radi? Da sam policajac, mene bi zanimali odgovori na pitanja koja sam postavila.
DALMACIJANEWS.HR
Povodom slučaja varanja na državnoj maturi ove godine na ljetnom i jesenskom roku, iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) najavili su strože kontrole iduće godine

Nema komentara:

Šufit