ponedjeljak, 23. listopada 2017.

samo ozdravi nam ti

čitam da se jedan iz hdzovske vlasti, sad se više ne mogu sitit kako se zove, strovalija s masline i da ima slomivenih rebara tute i da ga je stavilo u bolnicu. želim mu da ga uspješno liče stručnjaci koje je hdz zaposlija... od srca. 🤣

evo i pismica za bolesnika

Nema komentara:

Šufit