utorak, 10. listopada 2017.

Kašuni
10.10.2017. preplivala od kraja do kraja valu, uz mrižu, poč i vratit se, za 15 min, prsno...

Nema komentara:

Šufit