četvrtak, 26. listopada 2017.

*****

danas je dan oslobođenja splita, da se ne zaboravi...

Nema komentara:

Šufit