srijeda, 18. listopada 2017.

Gušti


Pari da je lito tek počelo. Bili furešti, nima konfužjuna, jušto po mojoj miri. Naguštala san se plivat. 

Nema komentara:

Šufit