četvrtak, 5. siječnja 2017.

Pomozite bidnim beštijama

Studen je počela.
Pomozite životinjama.
Pustite mace bar u portune

Nema komentara:

Šufit