petak, 27. siječnja 2017.

pitanje za razmišljanje

Je li Republika Hrvatska počela rješavati one korumpirane suce koji šuruju s kriminalcima i za koje je država sama zaključila da joj predstavljaju ugrozu nacionalne sigurnosti? Dok se to ne riješi, nema bolje.

Nema komentara:

Šufit