petak, 27. siječnja 2017.

*****

Vidila i primila na znanje.
Mito niti dajem niti primam. 
Smrt fašizmu, sloboda narodu!

Nema komentara:

Šufit